Mathias Lindholm Resultat Typeface Download ↓ Source

Resultat

Resultat is a mechanical sans-serif typeface with a humanistic touch. It’s designed with screens and handheld devices in mind, but it works equally well in print.

Specimens

256px

96px

Gravlax

192px

72px

Hamburgare

144px

56px

Anjovissmörgås

96px

48px

Munksnäs-Haga var en stadsplan för västra Helsingfors skapad av Eliel Saarinen under 1910-talet.

64px

40px

Planen publicerades i en bok år 1915 vars hela titel lyder “Munksnäs-Haga och Stor-Helsingfors. Stadsplansstudier och förslag av Eliel Saarinen”.

32px

Planen gjordes i samarbete med Helsingfors stadsplanearkitekt Bertel Jung, speciellt gällande kommunikationerna mot staden, och de båda arkitekterna kom senare att göra planen Pro Helsingfors tillsammans.

20px

Munksnäs-Haga-planen börjar med en introduktion om arkitekturens utveck- ling från forntid till nutid (det vill säga 1900-talets början). Genomgången tar sin början i det forna Egypten och går vidare via Antikens arkitektur till renäs- sans, barock och rokoko. Samtidigt jämförs äldre stadsplaner med stadsplaner över finska städer, till exempel Jakobstads rutplan med antiken, Borgås sling- rande gator med medeltida tyska städer och Fredrikshamns stjärnmönster med barocken. Historiedelen fokuserar mycket på trädgårdsstadsidealet från sekel- skiftet 1800/1900 och på Georges-Eugène Haussmanns ombyggnad av Paris i mitten av 1800-talet. Dessa ideal syns tydligt i själva planens utförande. Vidare följer en historisk översikt över hur Helsingfors utvecklats och vilka stadspla- ner som uppgjorts.

16px

Ett mycket omfattande statistikmaterial presenteras som motivering varför Munksnäs- Haga-planen är befogad. Europas befolkning hade ökat från 130 miljoner år 1700 till 400 miljoner år 1900 och enligt den presenterade statistiken skulle befolkningstillväxten fort- sätta in på 1900-talet, men tecken på avmattning kunde redan skönjas i Frankrike. Fin- lands födelseöverskott 1903-1913 var Västeuropas högsta, 14,9 promille och Saarinen argumenterade att Finlands befolkning skulle komma att fortsätta växa med samma takt. Vidare presenterar han statistik om hur antalet storstäder ökat kraftigt i Europa och att denna utveckling också berör Finland. Storstäder i Europa med över 100 000 invånare hade ökat från 22 stycken år 1800 till 158 år 1900 och var tredje europé var stadsbo år 1900 – en tjugofaldig ökning på 100 år. År 1910 bodde endast 15 % av Finlands befolkning i stä- der jämfört med Englands 66 % och Sveriges 25 %. Saarinen förutspådde att Helsingfors skulle komma att växa raskt och utvecklas under ”de närmast kommande decennierna”.


Glyphs

Uppercase

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z'

Lowercase

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Uppercase accents

Á À Â Ä Ã Å É È Ê Ë Í Î Ï Ì Ñ Ó Ô Ö Ò Õ Š Ú Û Ü Ù Ý Ÿ Ž

Lowercase accents

á à â ä ã å é è ê ë ı í î ï i ì ñ ó ô ö ò õ š ú û ü ù ý ÿ ž

Numerals

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Currency & math

$ % + = × < > ±

Infromation

Resultat was made in 2012 as a part of my bachelors thesis at Arcada University of Applied Sciences. Special thanks to Christoffer Leka, Jutta Törnqvist and Saku Heinänen.

Designer Mathias Lindholm
Release 2012
Collection 1 style
Licence SIL Open Font License 1.1